logo Gacek logo Jaskinia Wierzchowska
Strona GłównaZwiedzanieCennikDojazdOferta dla SzkółOferta dla FirmGaleriaKontakt
Jesteś tutaj: Strona Główna  » Oferta dla Szkół
05:5722 lutego 2018

Oferta dla Szkół

Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych dziecięcych i młodzieżowych. Zajęcia zawsze dostosowujemy do wieku uczestników i programu nauczania w danej klasie. Nasi Animatorzy postarają się aby Państwa Podopieczni zdobyli trochę wiedzy oraz żeby świetnie się bawili.
Więcej informacji udzielimy pod nr tel. 12 411 07 21 lub drogą mailową (gacek@podziemia.pl). Zapraszamy!!!
 

 N O W O Ś Ć  ! ! !     P R E H I S T O R Y C Z N I    A R T Y Ś C I   

  w  J A S K I N I   W I E R Z C H O W S K I E J    ART 1

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z przewodnikiem, spotkanie Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM, opowieści o życiu ludzi pierwotnych i pierwszych malowidłach naskalnych, warsztaty - malowanie na kamieniu, poczęstunek - drożdżówki i herbata .

 C E N A   36,00pln/os    dla grupy od 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM, prowadzenie zajęć (malujemy na kamieniu naturalnymi barwnikami). Istnieje możliwość zamiany drożdżówek i herbaty na ognisko z pieczeniem kiełbasek lub w razie niepogody jaskiniowe grillowanie - wówczas cena 39,00 zł/os dla grupy 40 osób).

  S P O T K A N I E   Z   P R E H I S T O R I Ą  

  w  J A S K I N I   W I E R Z C H O W S K I E J      PREHIS 1 

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z przewodnikiem, spotkanie z JASKINIOWCAMI. Interaktywny spektakl - dzieci biorą udział w przedstawieniu [gry i zabawy]. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbaski [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie].

C E N A   38,00pln/os   dla grupy od 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami, prowadzenie zajęć/spektakl

  O L I M P I A D A    J A S K I N I O W C Ó W       OLIMP1  

Impreza o charakterze edukacyjno sportowym mająca na celu integrację zespołu klasowego poprzez zabawy ruchowe i edukacyjne. Zwiedzanie jaskini z przewodnikiem, spotkanie z NEOLITOSEM w Sali Człowieka Pierwotnego. Wprowadzenie w świat jaskiniowców poprzez konkursy olimpijskie na świeżym powietrzu przed jaskinią [w razie brzydkiej pogody olimpiada będzie przeprowadzona w jaskini]. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek [w razie deszczu, jaskiniowe grillowanie].

C E N A   44,00pln/os    dla grupy od 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami

  P O S Z U K I W A N I E   J A S K I N I O W Y C H   S K A R B Ó W     INT 1-10  

Poszukiwanie w jaskini ,,ukrytych skarbów” - zajęcia integracyjne w grupach, zdobywanie punktów oznaczonych na mapach, praca z kompasem, quizy i konkursy. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o życiu ludzi pierwotnych. Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasy [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie].

C E N A   40,00pln/os  dla grupy 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami

   S U R V I V A L O W A    P R Z Y G O D A       SURV1 

 SURVIVAL - przeprowadzenie zajęć terenowych z animatorami na świeżym powietrzu. Przygoda o charakterze edukacyjno-turystycznym - zajęcia z mapą, kompasem, marsz na orientację oraz realizacja zadań odnajdywanych na trasie. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM. Prehistoria człowieka i ognisko z pieczeniem kiełbasy [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie].

C E N A   49,00pln/os    dla grupy od 40 osób

 Świadczenia zawarte w cenie:

 - prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami


U C Z Y M Y   S I Ę   B A W I Ą C  

  GRY  I  ZABAWY  W  PLENERZE     INT 1  

Doskonała pomoc w realizacji ścieżek edukacyjnych:  regionalnej, ekologicznej i prozdrowotnej. Gry i zabawy integracyjne organizowane przez przewodnika-animatora na świeżym powietrzu [w razie niepogody zajęcia odbywają się w jaskini]. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM. Prehistoria człowieka i ognisko z pieczeniem kiełbasy [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie].

C E N A   42,00pln/os    dla grupy 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami

  C O  W  T R A W I E   P I S Z C Z Y  ?  

  czyli  EDUKACJA  EKOLOGICZNA  DLA  PRZEDSZKOLAKÓW      INT 1-1  

Rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów i ptaków, łąka kolorów. Zadania, konkursy, gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu [w razie niepogody zajęcia odbywają się w jaskini]. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej oraz spotkanie z  Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM. Przerwa na własny posiłek [możliwość rozpalenia ogniska na życzenie Klienta w razie pogody, w innym wypadku zapewniamy tylko miejsce w jaskini na własny posiłek].

C E N A   30,00pln/os    dla grupy 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej

  P I K N I K   p o d   J A S K I N I Ą   W I E R Z C H O W S K Ą      OGN 1  

Ognisko z pieczeniem kiełbasy [w razie niepogody jaskiniowe grillowanie], możliwość zorganizowania we własnym zakresie gier i zabaw na świeżym powietrzu. Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o pradziejach człowieka - wykorzystywanie jaskiń przez człowieka pierwotnego.

 C E N A   34,00pln/os    dla grupy 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami

  Z A G U B I E N I      ZAG 1  

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z fabułą opartą o zasady bezpieczeństwa przy zwiedzaniu podziemi. Spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM – opowieść o wykorzystywaniu jaskiń przez ludzi pierwotnych oraz nieoczekiwane spotkanie z zagubionym przed laty człowiekiem [szuka on swojego towarzysza, który przed laty zagubił się w jaskini].  Na zakończenie ognisko z pieczeniem kiełbasek!

Jest to pierwsza taka lekcja dydaktyczna o bezpieczeństwie w jaskiniach w Polsce.

C E N A   48,00pln/os    dla grupy 40 osób

Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej z fabułą, ognisko z kiełbaskami

  P O Ż E G N A N I E   L A T A  

  czyli  ŚWIĘTO  PIECZONEGO  ZIEMNIAKA      ZIEM 1  

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM, który w barwny sposób przedstawi historię człowieka jaskiniowego. Później ognisko z pieczeniem kiełbasy i ziemniaków [w razie niepogody w jaskini grillowana kiełbaska]. Impreza organizowana JESIENIĄ.

C E N A   37,00pln/os   dla grupy 40 osób
Świadczenia zawarte w cenie:
- zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, ognisko z kiełbaskami i pieczonymi ziemniakami

  A N D R Z E J K I   -   J A S K I N I O W Y   B A L      AND 1   

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM – opowieści o podziemnych skarbach i wykopaliskach. Spotkanie z Wróżką KALCYTIĄ - wróżby z zaczarowanej kuli, wosku i innych tajemniczych akcesoriów. Wspólne gry i zabawy z jaskiniowymi Aniołkami z podtekstem dydaktycznym, dostosowane do wieku uczestników.            

  Poczęstunek do wyboru:                                                                                                            
- wariant A (drożdżówki, herbata)     
- wariant B (pieczona kiełbasa, chleb, herbata)

C E N A   43,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant A

 C E N A   45,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant B

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, poczęstunek

  M I K O Ł A J K I    J A S K I N I O W E      MIK 1  

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NELITOSEM. Prehistoria na wesoło. Gry i zabawy dostosowane do wieku uczestników [program realizowany jest z podkładem muzycznym], wręczenie prezentów przez Jaskiniowego Mikołaja.

 Poczęstunek do wyboru:
- wariant A (drożdżówki, herbata)    
- wariant B (pieczona kiełbasa, chleb, herbata)

C E N A   43,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant A

C E N A   45,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant B

Świadczenia zawarte w cenie:
- prowadzenie zajęć, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, poczęstunek, symboliczne upominki (słodycze w czasie imprez)
 

  K A R N A W A Ł O W Y   B A L   J A S K I N I O W Y     KAR 1  

Zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej w towarzystwie Grotołaza, spotkanie z Człowiekiem Pierwotnym NEOLITOSEM - opowieści o skarbach środowiska jaskiniowego i o życiu ludzi pierwotnych. Spotkanie z Wróżką KALCYTIĄ - wróżby noworoczne. Wspólne gry i zabawy dostosowane do wieku uczestników. Konkurs na najlepsze przebranie karnawałowe. Nagroda od organizatora imprezy za zdobycie I miejsca.

 Poczęstunek do wyboru:
- wariant A [drożdżówki, herbata]      
- wariant B [pieczona kiełbasa, chleb, herbata]

C E N A   43,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant A

C E N A   45,00pln/os    dla grupy 40 osób wariant B

Świadczenia zawarte w cenie:
 - prowadzenie zajęć, symboliczny prezent dla zwycięzcy, zwiedzanie Jaskini Wierzchowskiej, poczęstunek

CENY ważne do 30.04.2018 r.

W SPRAWIE CEN - dla innej grupy uczniów. PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Powrót do poprzedniej strony

photo photo photo photo photo photo photo photo photo photo
Wszelkie prawa zastrzeżone © BUT Gacek 2014